POLİTİKALARIMIZ
Kalite Politikamız ;

•  ‘’ Kalite insanın kendisine duyduğu saygıdır ‘’ düşüncesi ile elektrik kullanıcıları için kaliteli ve özgün projeler üretmek , 
 
• Dünyadaki elektrik teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda müşterilerimize hizmet vermek 

• Kurumsal yapımızı sürekli geliştirerek bilgi ve tecrübemizi hep daha iyiyi yaratmak için kullanmak , 
 
• Rekabette Değer mühendisliği çalışmasını en sağlıklı şekilde yapıp uygun fiyatlara kaliteyi sunarak fark yaratmak ,  
 
• Yasal mevzuatlara uymayı ve sürekli gelişmeyi bir hedef kabul etmiştir.  
 
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, 
 
 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız ; 
 
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği sistemi ile ilgili mevzuatlara ve yönetmenliklere uyar.  
 
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine uygun sistemi kurar ve sürekliliğini sağlamak adına her türlü gelişime ayak uydurur. 
 
• Faaliyetlerin tümü için sürekli analiz ve risk değerlendirme yaparak , gerekli önlemleri alır. 
 
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği bilincini yerleştirmek adına çalışanlarının eğitimine önem verir, devamlı her türlü çalışmayı yapar. 
 
 Çevre Politikamız ; 
 
• Çevre ile ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uyar, 

 • Çevre uygun sistemi kurar ve sürekliliğini sağlamak adına her türlü gelişime ayak uydurur, 

 • Faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevreye verilecek her türlü tehlike için sürekli analiz ve risk değerlendirmeleri oluşturur ve gerekli önlemeleri alarak zararları kontrol altına almayı amaçlar, 

 • Çevre bilincini oturtmak adına çalışanlarının iletişimini arttırır ve katkısını sağlamak amacıyla her türlü çalışmayı yapar.  

 • Doğal kaynakları verimli kullanmak ve israftan kaçınmak adına her türlü önlemi alır. 

 ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi,